I lager.

Golden Healer, cuddle stone

90 SEK

Golden healer kan hjälpa dig att inse vad du gör och vad du ska göra. Den sägs hjälpa dig att reflektera över dina handlingar och de beslut du tar som har lett till att du står där du står.

Den stärker din känsla att våga känna tillit och stärker dina band till andra genom att hjälpa dig att förlåta tidigare synder. 

Den stärker även ditt självförtroende och självkänslan. Den kan även hjälpa dig att förstå, rensa, acceptera och våga börja om igen