I lager.

Krysopras, trumlad

45 SEK

Vikt ca 10-20 gram


Krysopras är en sten för lycka och hjälper den som behöver muntras upp. Den läker hjärtesorger och stimulerar glädje, självacceptans och självständighet. Krysopras hjälper dig också att förlåta, att våga känna tillit igen och att förbli självständig.