I lager.

Lapis lazuli

65 SEK

Lars lazuli är en feel good sten som bringar vitalitet och mental uthållighet. Den främjar kreativiteten och kan med fördel användas när man känner sig oorganiserad och vill ha bättre struktur i ett projekt eller i sitt liv. Den stärker koncentrationsförmågan och klarlägger ens innersta önskningar. Den öppnar för kontakt mellan själen och sinnet och är en sten som stärker självkännedomen och förmågan att reflektera över händelser som annars hade förblivit obemärkta.

Det är en balanserande sten som hjälper vid depression och vid andra psykiska problem.