I lager.

Månologi Lär dig använda månens magi - Yasmin Boland

245 SEK

MÅNOLOGI – LÄR DIG ANVÄNDA MÅNENS MAGI Planera och förutspå din väg till glädje, hälsa och överflöd med månens magi! Visste du att månen påverkar vår hälsa, vårt humör, våra relationer och vårt arbete? Genom att förstå de olika faserna i månens cykel kan vi använda dem till vår fördel i livet. Yasmin Boland har fört in månens magi i sitt liv under tjugo års tid och vet att det fungerar. I boken Månologi avslöjar hon sin kunskap och bistår med sina bästa tips för att leva i fas med månen, t.ex.: -Hur vi kan förändra våra liv i positiv riktning med hjälp av månen och hur vi får kontakt med den. -Hur månen för oss närmare naturen och kosmos. -Hur vi önskar inför nymånen, att det är en magisk tid att sätta intentioner och varför det fungerar. -Att fullmånen är den bästa tiden för förlåtelse och tacksamhet. -Månen varje dag, vad den betyder för oss och hur vi gör en egen månkalender. -Datum för nymåne och fullmåne de kommande 10 åren. – Ceremonier, affirmationer, visualisering m.m. att använda i de olika månfaserna. I Månologi får vi lära oss de åtta viktigaste månfaserna samt vilka roller änglar, gudinnor och uppstigna mästare har under ny- respektive fullmåne.
 Det här är en bok för alla de som önskar att fördjupa sin relation till naturen och ta sin andliga praktik till en ny nivå. “Yasmin Boland är troligtvis den största auktoriteten inom månens astrologi. Hon vet vad hon pratar om.” /Jonathan Cainer, astrolog